top of page

Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

της « ZERVA SCHOOLS» («ZERVA SCHOOLS»).

 

Η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στο να περιγράψει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη ZERVA SCHOOLS για σκοπούς εμπορικής προώθησης (marketing).

 

Είδη προσωπικών δεδομένων και σκοπός επεξεργασίας τους από τη ZERVA SCHOOLS

 

Η ZERVA SCHOOLS συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό εμπορικής προώθησης (marketing), συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters). Με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μας επιτρέπεται η επικοινωνία μαζί σας μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων κειμένου (sms). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνουν γενική ταυτοποίηση και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας  και το τηλέφωνό σας.

 

Νομιμοποιητική βάση χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων

 

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον:

 

  • έχετε συναινέσει προς τούτο ή

 

  • η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ZERVA SCHOOLS, τα οποία κατισχύουν του συμφέροντος ή των έννομων δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Επιπλέον, εκ του νόμου και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή σας, δικαιούμαστε να χρησιμοποιούμε: (α) προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές για να επικοινωνούμε μαζί σας τηλεφωνικά για τον ανωτέρω σκοπό επεξεργασίας, αφού έχουμε επιβεβαιώσει ότι δεν έχετε δηλώσει προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας ότι δεν επιθυμείτε γενικώς να δέχεστε τέτοιες κλήσεις ή (β) τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που αποκτήθηκαν νοµίµως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής σας με τη ZERVA SCHOOLS, για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων σας.

 

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

 

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους πέραν: (α) τρίτων εταιρειών, οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό της ZERVA SCHOOLS, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής σύμβασης περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους και (β) τρίτων προσώπων στα οποία η ZERVA SCHOOLS υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας.

 

Τα δικαιώματά σας

 

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

  • πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,

  • υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή και

  • ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

 

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συναίνεσής σας, θα συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε μέχρι ανακλήσεως αυτής.

 

Επικοινωνία

 

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ZERVA SCHOOLS, στο info@zervaschools.gr

Πολιτική περί Τηλεκπαίδευσης

​Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές/τριες. Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019. Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό, για τους κανόνες και όρους ορθής
συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί ο μαθητής/τρια στην ψηφιακή τάξη.


Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:
α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη κοντά στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο.
β) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση εικόνας, η κάμερα θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας.
4. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ..
Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων, συγκεκριμένα η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτών, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τα φροντιστιστηρια zervaschools λόγω της ιδιότητά τους ως μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους,
αντίστοιχα, με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων
μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα φροντιστήρια zervaschools λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να συμμορφώνονται με
τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδίως ο σχεδιασμός της πλατφόρμας να ανταποκρίνεται από το σχεδιασμό και εξ ορισμού στις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
O υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για τη λειτουργία ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών της σχετικής εκπαιδευτικής δομής, τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτήν,οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). .

bottom of page